GROOVED SYLER

อุปกรณ์Groove สำหรับติดตั้งท่อไซเลอร์
Check list Grooving tools

เครื่องกรู๊ฟเฉพาะไซเลอร์

(Grooving machine)

กาวเฮอร์มาซิล 55

สำหรับทาก่อนปิดปลายท่อ

ท่อ / ข้อต่อกรู๊ฟไซเลอร์

(SYLER Pipe&Fitting)

Grooved Line Gasket

สำหรับปิดปลายปากท่อ

Lubricant 

สำหรับทาแหวนยาง

วิธีการ Groove
 

ROLL GROOVED METHOD 

เป็นการใช้เครื่องกรู๊ฟกดร่องที่ปลายท่อเพื่อติดตั้งข้อต่อGrooved Coupling 

1.1 ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ

1.2 ปรับระดับ ท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อด้วยมาตรวัดน้ำ

1.3 ดึงคันโยกไฮโดริกให้กดทับเนื้อท่อ แล้วเปิดสวิตช์เครื่อง เพื่อเริ่มทำการกรู๊ฟ

1.4 เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วยกคันโยกขึ้นนำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟมาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟอนุโลมให้ขาดเกินได้ไม่เกิน 3 มม. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้ทำการล็อคระดับปั้ม

ไฮโดริกที่เครื่องกรู๊ฟ

ขณะทำการกรู๊ฟท่อ ควรมีคนพยุงท่อเพื่อไม่ให้หน้าตัดท่อขยับหนีออกจากหัวกรู๊ฟ ถ้าท่อกรู๊ฟขยับออกจะเป็นสาเหตุให้ร่องกรู๊ฟเอียง ไม่สามารถสวมข้อต่อ Coupling ได้ควรปล่อยให้ท่อหมุน 2-3 รอบ จึงปล่อยมือจาการพยุงท่อได้ แล้วเริ่มกดน้ำหนักคันโยกไฮโดริก โดยปล่อยให้ท่อหมุนไป 2-3 รอบ จนกว่าจะได้ความลึกตามที่ต้องการ

1.5 ท่อที่กรู๊ฟเสร็จแล้ว

STANDARD ROLL GROOVE FOR BS 1387 (ISO 65) STRRL AND IPS PIPE

1

2

3

4

5

 
 
การใส่ข้อต่อ (Coupling)

2.1 ทากาวเฮอร์เมสซีส 55 ที่หน้าตัดท่อเพื่อป้องกันสนิมบริเวรหน้าตัดท่อ

2.2 นำ Grooved line gasket มาสวมที่ปลายท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่ไหลผ่านสัมผัสหน้าตัดท่อ (กรณีติดตั้งท่อด้วย Coupling ควรใส่ Grooved line gasket ที่ปลายทั้งสองด้าน)

2.3 ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ให้ทั่วขอบยางที่สัมผัสกับ Coupling ทั้งหมด เพราะหน้าตัดท่ออาจมีคมของเหล็กทำให้ยางเกิดเป็นรอยแผลขนแมวเล็กๆ อายุการใช้งานจะเสื่อมลง การทา Lubricant จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น

2.4 การนำยางที่ทอ Lubricant แล้วมาสวมเข้ากับท่อก่อน จากนั้นจึงสวมเข้ากับข้อต่อ

2.5 นำข้อต่อ Coupling มาประกบพร้อมขันน๊อตจนแน่นระหว่างขันให้แน่นต้องคอยระวังไม่ให้ยางปลิ้นผิดรูปร่าง

INSTALLATION COMPLETE 

น๊อตและประเก็นแต่ละ Item มีลักษณะแตกต่างกัน อย่าถอดทั้งหมดมากองรวมกัน จะทำให้เกิดความสับสนในการติดตั้ง

ใส่สลับด้าน ฟันชนกัน

(Rigid Coupling)

ฟันสวมลงร่องพอดี

(Rigid Coupling)

ขันได้จนสุดเกลียว

Rigid Coupling ออกแบบให้ฟันในแต่ละด้านสวมลงร่องพอดีจะขันน๊อตได้แน่นจนสุดเกลียว ห้ามสลับด้านเพราะฟันจะชนกันแล้วขันน๊อตได้ไม่สุดทำให้เกิดการรั่วซึม 

5. นำ Grooved Flange มาประกอบพร้อมขันน๊อตจนแน่น

การติดตั้ง Grooved Flange

สำหรับการติดตั้งท่อเมนขนาดใหญ่ และท่อดับเพลิง

  • ประหยัด ติตดั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว

 

  • สามารถติดตั้งได้เลย โดยไม่ต้องใช้ COUPLING อีก

 

  • ทนแรงดันได้สูงถึง 300 PSI*

 

  • มีประเก็นยางติดตั้งแนบสนิทกับท่อและข้อต่อ ป้องกันการรั่วซึม

*เฉพาะรุ่น ANSI 150

1.ทากาวเฮอร์เมสซีล 55 บริเวณหน้าตัดท่อเพื่อป้องกันสนิม

2. นำ Grooved line Gasket มาสวมที่ปลายท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านสัมผัสหน้าตัดท่อ

3. ทาน้ำยาหล่อลื่น Lubricant ที่ขอบยางรอบนอกทั้งหมด เพราะหน้าตัดท่ออาจมีคมของเหล็กทำให้ยางเกิดเป็นรอยแผลขนแมวเล็กๆ อายุการใช้งานยางเสื่อมลง การทา Lubricant จะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น

4. นำยางที่ทา Lubricant มาสวมเข้ากับท่อก่อน

6. นำมาติดตั้งกับหน้าจานอื่นๆ ที่ต้องการใช้งาน

ตำแหน่งสวมประเก็นยางเข้ากับปากท่อ

ประเก็นยางออกแบบพิเศษ ด้านหนึ่งเป็น Gasket สำหรับ Coupling อีกด้านเป็น O-ring สำหรับหน้าจาน

1. หันประเก็นยางด้านที่เป็นร่องไว้ด้านบนสวมเข้ากับปากท่อให้ถูกต้อง

2. นำ Grooved Flange โดยหันด้านหลังมาประกบเข้ากับปากท่อ

3. การใส่ Grooved Flange ที่ถูกต้อง