ความสะอาดของพลาสติกแต่ละชนิด

ปิรามิดด้านบนแสดงถึงระดับความอันตรายของพลาสติกแต่ละชนิด

ด้านบนของฐานคือ PVC ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความสะอาดน้อยสุดและ

จะเห็นได้ว่าพลาสติกชีวภาพ (ฺBiobased Polymer) ซึ่งอยู่ตำแหน่งฐานของปิรามิด

แต่เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดมากที่สุดแต่พลาสติกประเภทนี้ เช่น ยางธรรมชาติ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีและ

เมื่อผ่านกระบวนการทางเคมี เมื่อนำมาใช้งาน จะทำให้ยางธรรมชาติหมดสภาพความบริสุทธิ์อย่างที่เคยเป็น

 

               ดังนั้นจึงจัดได้ว่า PE เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

ยังมีพลาสติกอีกมากมายหลายชนิดแต่

ทั้งนี้ปิรามิดนี้แสดงถึงคุณสมบัติของพลาสติกหลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น

ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้อาจมีเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น

กระบวนการในการผลิต วัตถุดิบหรือแม้แต่การใช้สารเติมแต่งที่มีความพิเศษแตกต่างกันออกไป

มั่นใจได้ในคุณภาพ ความสะอาดที่ผ่านท่อไซเลอร์

ภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทำให้ท่อทุกเส้นมีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ท่อไซเลอร์ยังผ่านการทดสอยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ BS 1387 / 85  CLASS M (BSM) ทำให้มั่นใจได้ว่าท่อทุกเส้นมีความหนาของเหล็กเต็มมตรฐาน และผ่านการชุบสังกะสีที่หนากว่าปกติ นอกจากนั้นไซเลอร์ยังมีการพัฒนาการของสินค้าด้วยการเพิ่ม PE Powerder Coated เคลือบผิวท่อ เพื่อป้องกันสนิมด้านนอกอีกชั้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ส่วนเรื่องความสะอาดนั้น ท่อไซเลอร์ผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐาน BS 6920 PART II ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานท่อน้ำ ที่มีความเข้มงวดสูงสุดมาตรฐานหนึ่งในโลก โดยห้องทดลองชั้นนำ NUTEK System Co.,Ltd ซึ่งเป็นผลทดสอบแสดงให้เห็นว่า

  •  ท่อไซเลอร์ ผ่านมาตรฐาน ที่ไม่ทำให้รสชาติ สีและความใสของน้ำเปลี่ยนไป (จากการทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2 เดือน)

 

  • ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ (จากการทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2 เดือน) ต่ำกว่ามาตรฐานตั้งแต่ 20 - 500 เท่า

 

  • ปริมาณการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญได้ในน้ำ (จากการทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2 เดือน) ต่ำกว่ามาตรฐานถึง 13 เท่า และไม่ปรากฎสารปนเปื้อน หรือสารพิษใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์รวมถึงสารก่อมะเร็งต่างๆ จากน้ำที่นำมาตรวจสอบ

  •  ท่อไซเลอร์ ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์ปบริการภายใต้ มาตรฐาน BS 6920 Part II

 

  • ท่อไซเลอร์ ได้ผ่านการตรวจสอบโดบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเครื่อกลภายใต้มาตรฐาน BS 1387/85 Class Medium

 

 

  • ท่อไซเลอร์ ได้ผ่านการตรวจสอบโดย NUTEK System Co.,Ltd ทั้งภายใต้มาตรฐาน BS 6920 Part II และ BS 1387/85 Class Medium ซึ่ง  NUTEK System เป็นห้องทดลองที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลฮ่องกง สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ส่งน้ไที่จะนำไปใช้งานของรัฐในฮ่องกง