สินค้าไซเลอร์ >> ท่อไซเลอร์

ท่อไซเลอร์

ในปัจจุบันมีท่อประปามากมายในท้องตลาด ทั้งท่อประปาพีวีซี (PVC), ท่อประปาเหล็กชุบสังกะสี ท่อประปาพีพีอาร์ (PPR), ท่อประปาพีอี (PE) และ ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ (SYLER) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของท่อประปา สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนท่ออีก ตลอดอายุการใช้งานท่อประปา โดยท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ สามารถรับแรงดันได้สูงสุดถึง 50 บาร์ (735 PSI) จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานเป็นท่อเหล็กประปาตามอาคารสูง โรงแรมแรม คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์ ไส้ขาว (Cold Water)

ท่อเหล็กประปา

ความยาว/เส้น
ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ
ขนาด
ภายใต้มาตรฐาน

 


ลักษณะการใช้งานงาน

: 6 เมตร
: 7°C – 60°C
: ½ นิ้ว – 8 นิ้ว
: BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985 เดิม) Class  M
: BS 6920 Part2
: BS EN 1461
: BS EN 10217:2019 (เฉพาะ ขนาด 8นิ้ว)

: ท่อประปา ท่อน้ำอาคารสูง ท่อน้ำ ท่อดับเพลิงระบบปรับอากาศ ท่อลม ท่อดับเพลิง

ท่อน้ำร้อน ท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ ไส้แดง (Hot Water)

ท่อเหล็กประปา น้ำร้อน โรงงานอุตสาหกรรม

ความยาว/เส้น
ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ
ขนาด
ภายใต้มาตรฐาน

 


ลักษณะการใช้งานงาน

: 6 เมตร
: 7°C – 90°C
: ½ นิ้ว – 8 นิ้ว
: BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985 เดิม) Class  M
: BS 6920 Part2
: BS EN 1461
: BS EN 10217:2019 (เฉพาะ ขนาด 8นิ้ว)

: ท่อประปา ท่อน้ำอาคารสูง ท่อน้ำ ท่อน้ำระบบปรับอากาศ ท่อลม ท่อดับเพลิง

การติดตั้งท่อไซเลอร์

การติดตั้งด้วยระบบกรู๊ฟ

การติดตั้งด้วยระบบเกลียว

อุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนการติดตั้ง