ท่อ Main ติดตั้งด้วยท่อ SYLER และใช้ท่อ Branch เป็นท่อ THAI PP-R

โครงการที่มีการติดตั้งด้วยระบบ Grooved Coupling

โครงการที่มีการติดตั้งด้วยระบบเกลียว

SYLER GROUP CO., LTD.

177/1 20/2C BUI Building, Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Call 02 634 9981-4 | Fax. 02 634 7150