จึงมั่นใจได้ในความ “แข็งแรง ทนทาน น้ำไหลผ่านสะอาด ปลอดสนิม“

อีกหนึ่งความภูมิใจ ... ที่เลือกใช้ท่อไซเลอร์ Syler Pipe

ท่อเหล็กบุพีอี (PE)  ไซเลอร์(SYLER PIPE) เป็นท่อน้ำดี

ที่ผลิตตามมาตรฐาน BSEN 10255:2004(BS 1387/85)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02 634 9981-4

อีกหนึ่งโครงการที่เลือกใช้ท่อไซเลอร์ ....สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค