THREADED SYLER

การติดตั้งท่อไซเลอร์ ด้วย End Cap With Plug 

การติดตั้งท่อไซเลอร์ ด้วยวิธีการต๊าปเกลียว 

ควรใช้เครื่องมือคว้านท่อ (Scraper) หรือที่คว้านท่อที่ติดตั้งในเครื่องต๊าป เพื่อกำจัดในส่วนที่ไม่เรียบ ซึ่งหากไม่ทำการแต่งปลายท่ออาจมีผลทำให้พลาสติกด้านในข้อต่อเสียหายจนไปขวางการไหลของน้ำให้ลดน้อยลงได้เช่นกัน

หากขูดหรือแต่งปลายท่อด้วยที่คว้านท่อที่ติดตั้งในเครื่องต๊าป ต้องไม่ให้ปลายท่อถูกขูดไปเกิน 2 ใน 3 ของความหนาชั้นพีอี

การแต่งปลายท่อ
 

ท่อไซเลอร์ 4" ขึ้นไปควรติดตั้งด้วยระบบ Grooved Coupling

ในระหว่างขั้นตอนการทำเกลียว ควรเร่งน้ำมันต๊าปหรือสารหล่อเย็นในระดับสูงสุดเพื่อป้องกันความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างทำเกลียว ซึ่งอาจทำให้ชั้นพีอีเสียหายได้และควรให้น้ำมันต๊าป หรือสารหล่อเย็นที่ผู้ผลิตเครื่องต๊าปแนะนำ

ควรทำเกลียวเพื่อให้ได้ความยาวเกลียวตามมาตรฐาน BS21 และ BSPT หรือตามตารางข้างล่าง เพื่อให้การป้องกันการรั่วและเกิดสนิมของท่อและข้อต่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตัวเลขมาตรฐานการการทำเกลียว

เครื่องต๊าป

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องต๊าป

กรุณาติดต่อผู้ผลิต หรือจัดจำหน่าย

REX 0-2736-1913-5

ASADA 0-2739-4483-4

การทำเกลียว
 

หลังจากทำเกลียวแล้ว ควรนำเศษเหล็ก น้ำมันต๊าป หรือสารหล่อเย็น ที่ตกค้างในท่อออกไปให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมจากเศษเหล็กที่ตกค้างในท่อ และป้องกันไม่ให้มีกลิ่น อันเนื่องมาจากน้ำมันเครื่องต๊าป หรือสารหล่อเย็นที่ค้างอยู่ภายในท่อ นอกจากนี้เพื่อให้การป้องกันการรั่วและการป้องกันการเกิดสนิมบริเวณที่ทำเกลียวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ทาบริเวณ เกลียวของท่อและข้อต่อรวมทั้งหน้าตัดท่อด้วยกาวเฮอร์เมสซีล 55 (โปรดดูรายระเอียด การใช้กาวเฮอร์เมสซิล) หรือพันบริเวณที่ทำเกลียวด้วยเทปพันเกลียว หรือให้ด้ายสายสิญจน์ชุปน้ำยา Seal Compound และทำการขันท่อตามรายละเอียดในตารางดังนี้

 

จำนวนเกลียวซึ่งจะขันเข้าไปด้วยมือ และคีมได้แสดงดังตารางต่อไปนี้

ขั้นตอนหลังติดตั้งเสร็จ

หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซ่อมแซมส่วนที่มีตำหนิบนท่อและข้อต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเกลียวด้วยสีกันสนิมหรือสารเครือบป้องกันสนิมเพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาวที่สุด

 

โดยใช้สีน้ำมัน TOA GLIPTON เฉด 7357

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-335-5777 กด 1 ฝ่ายข้อมูลสี

 

 

การทำความสะอาดระบบท่อน้ำหลังการติดตั้ง

หลังจากการติดตั้งเสร็จ ควรปล่อยน้ำไหลเพื่อทำความสะอาดด้านในท่อและชำระสิ่งสกปรกที่อาจเกิดจากการติดตั้ง ด้วยส่วนผสมของคลอรีน (ใช้ได้ทั้งคลอรีนเหลวหรือส่วนผสมของโซเดียมไฮเปอคลอไรด์ สัดส่วนที่ใช้ไม่ควรน้อยกว่า 50 ppm) ทิ้งค้างไว้ในท่อไม่ต้ำกว่า 24 ซม. แล้วปล่อยน้ำสะอาดชะล้างจนกว่าสารคลอรีนที่ตกค้างคงเหลือในระบบไม่เกิน 0.2 ppm

การประกอบ และการขันท่อ
 
 
การทาเกลียวด้วยHerme seal55

ปกติท่อไซเลอร์นั้น ผิดก้านนอกของเหล็กกัลวาไนท์จะชุบซิงค์ และเพิ่มการปกป้องอีกชั้นด้วยการเคลือบผงพีอี (PE Powder Coated) ช่วยไม่ให้ผิวท่อเกิดปัญหาสนิม แต่ในการต๊าปเกลียวจำเป็นต้องขูดลอกผิวท่อออกมาเหลือแต่เพียงเนื้อเหล็กอย่างเดียว จึงเกิดปัญหาสนิมบริเวณเกลียว เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้กาวกันสนิมเฮอร์มาซีล 55 เพื่อปกป้องเกลียวท่อ และข้อต่ออย่างสมบูรณ์

 

 

500 g.

กาวเฮอร์มาซีล 55 (Herma Seal 55)

 

เป็นน้ำยาซีลป้องกันการผุกร่อน การรั่วซึมของน้ำใช้กับท่อเหล็ก ท่อไลน์นิ่ง อีกทั้งยังป้องกันการผุกน่อยในส่วนของสลักเกลียว เหมาะสำหรับการเดินท่อจ่ายน้ำร้อน การเดินท่อจ่ายน้ำประปา

กาวเฮอร์มาซีล55 ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสนิม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JWWA K142 (JAPAN WATER WORKS ASSOCIATION) ประเทศญีปุ่น

 

      PROPERTIES

 

COLOR                            :     GRAY

TYPE OF FLIM                :     DRYING AND HARDENING

VISCOSITY                      :     4,500 CPS. AT 25 C

SPECIFIC GARVITY         :     1.2

HEATED RESIDUCE       :      62 +- 3%

DILUENT                         :      SPECIFIED SOLVENT

QTY. 500 G / CAN

 

 

 

 

 

ตารางแสดงปริมาณเฉลี่ยในการทากาว

กรณีที่ทากาวน้อยเกินไปจะทำให้กาวที่ทาไม่เต็มผิว ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วของน้ำและการป้องกันสนิม นอกจากนี้ในกรณีที่ทางมากเกินไป จะทำให้เยิ้มติดเป็นผลึกในท่อ และเป็นสิ่งเจือปนไหลมากับน้ำ

ทาให้ทั่วบริเวณเกลียวและในส่วนหน้าตัดท่อ

ทาด้านในเกลียวข้อต่อ

วิธีการใช้งาน และข้อควรระวัง

 

ให้ทำความสะอาดเกลียวท่อโดยการชำระล้างคราบน้ำมันที่ติดอยู่ตามเกลียวท่อ และผิวท่อออก แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเพื่อเวลาทากาวเฮอร์เมสซีลจะทำให้เกาะติดผิวและเกลียวท่อได้ดี ทากาวเฮอร์เมสซีลตรงส่วนของเกลียวท่อให้ทั่วบริเวณที่เป็นเกลียว ในส่วนที่ต้องให้ความสำคัญในการทากาวเฮอร์เมสซีสมากที่สุด คือในส่วนของหน้าท่อตัด เพราะจะเป็นจุดที่อาจสัมผัสกับน้ำได้โดยตรง สำหรับเกลียวของข้อต่อท่อประปาขนาด 2" ขึ้นไป หากไม่แน่ใจว่าเกลียวที่ต๊าปได้มาตรฐานหรือไม่ ความใช้เทปพันเกลียวช่วย โดยทากาวที่เกลียวท่อประปาก่อนขันเข้ากับข้อต่อเพื่อเพิ่มความแน่น เนื่องจากกาวเฮอร์เมสซีลมีเวลายึกเกาะตัวดังนั้นเพื่อนประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่ว และการเกิดสนิม จึงควรื้องเวลาไว้อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบปล่อยน้ำ

SYLER GROUP CO., LTD.

177/1 20/2C BUI Building, Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Call 02 634 9981-4 | Fax. 02 634 7150